Praktijk voor Speciale Kinderen — Praktijk voor Speciale Kinderen

Een zinnig altenatief voor Jeugdzorg en GGZ!

De Praktijk voor Speciale Kinderen is een onafhankelijk expertisecentrum voor (psycho-)diagnostiek en hulpverlening:

Psychodiagnostiek: psychologisch onderzoek dat niet alleen een probleem haarscherp in beeld brengt, maar daarbij ook de dieperliggende oorzaken en achtergronden betrekt. Daardoor worden de aangrijpingspunten voor verbetering van de situatie verduidelijkt.

Psychologische en pedagogische hulpverlening: vakkundig 'maatwerk', in samenwerking met en nauwe afstemming op de cliënt en zijn/haar (mede-)verantwoordelijken (ouders / verzorgers; zo nodig school). 

Lees verder op deze website bij 'Voor wie?' en 'Werkwijze".

Een Praktijk voor Speciale Kinderen?

Welkom op de site van de Praktijk voor Speciale Kinderen!

De Praktijk voor Speciale Kinderen is een praktijk voor psychologische hulpverlening, waar ouders en hun kinderen terecht kunnen voor:

  • Psychologisch onderzoek van kinderen en jeugdigen - vanaf de allerjongsten  tot en met ca. 17 jaar,
  • Psychologische en pedagogische advisering en begeleiding
  • Therapie voor kinderen, ouders of gezinnen, wanneer een intensiever veranderingsproces wenselijk is.

De Praktijk voor Speciale Kinderen is al meer dan 25 jaar gevestigd in de regio Leiden. De praktijk is gevestigd op de: 

Van der Valk Boumanweg 178 A [2e etage] 2352 JD te Leiderdorp.

Dat is aan de rand van Leiden en per auto goed bereikbaar vanaf A4, N11 en de regionale routes. Bereikbaarheid per fiets is goed en met OV is dat redelijk..

Voor wie?

Sommige kinderen gedragen of ontwikkelen zich anders dan de meeste andere kinderen. Soms maken kinderen en hun ouders dingen mee, die nadelig zijn voor een goed kinderleven. Ook kunnen kinderen last hebben van een lastige aanleg, een moeilijke persoonlijkheid of ingewikkelde eigenschappen of buitengewone omstandigheden. 
We noemen zulke kinderen 'speciale kinderen'.

Het groot-worden en groot-brengen van zulke kinderen roept allerlei vragen op, zoals:

  • Wat is er precies aan de hand met dit kind?
  • Waarom gedraagt of ontwikkelt dit kind zich zo anders en hoe zal het verder gaan?
  • Wat is een verstandige aanpak thuis, op school, in de vrije tijd?
    Wat kunnen /  moeten wij doen om risico, lijden of schade te verminderen?
  • Kan de Praktijk voor Speciale Kinderen iets voor ons doen?


Opvoeders kunnen bij zulk soort vragen de behoefte hebben aan het meedenken van een deskundige.

Welkom daarvoor op de Praktijk voor Speciale Kinderen,

Dr. Pieter Kousemaker, klinisch pedagoog en gezondheidszorgpsycholoog BIG

 

 

[tekstrevisie: januari 2016]

 

Nieuwe website Praktijk Voor Speciale Kinderen

Welkom op de website van de Praktijk voor Speciale Kinderen!

 

We hebben ons best gedaan om u duidelijk te informeren over de manier waarop we werken en uw speciale kind kunnen begeleiden.

Heeft u vragen of reacties, vertel het ons via ons e-mail adres!

 

 Deze website bevat de informatie voor 2016.

© Copyrights 2007, PVSK| sitemap | disclaimer